DYSPLAZJA STAWU ŁOKCIOWEGO

Dysplazja stawów łokciowych. 
W leczeniu stawów łokciowych stosujemy w Klinice uznawaną dzisiaj za złoty standard artroskopię.
-Endoskopia artroskopowa
Stosujemy nowoczesną i małoinwazyjną technikę leczenia rozwojowych chorób stawów. W porównaniu z tradycyjnymi metodami chirurgicznymi zaletą artroskopii jest:
• małoinwazyjność tkanek miękkich i stawu operowanego
• lepszy dostęp i wizualizacja stawu
• mniejsza bolesność w okresie pooperacyjnym

W niektórych przypadkach dysplazji stawów łokciowych stosujemy dodatkowo techniki paliatywnej korekcji kości:
-SHO, PAUL - zabiegi korekcji, zmiany obciążeń w stawach
-Osteotomia skośna skracająca, wydłużająca
-Biceps ulnar release (BURP)