FUNDACJE

 

Nasza Klinika współpracuje z wieloma Fundacjami niosącymi pomoc zwierzętom w potrzebie. Jest to dla nas wyróżnienie ale również ogromna odpowiedzialność. Każdego dnia spotykamy się ze wzruszającymi historiami i niezwykle trudnymi wyzwaniami jakie stawia przed nami zwierzak „po przejściach”.

Aby zagwarantować podopiecznym Fundacji jak najlepsze warunki, nasze działania nie kończą się zazwyczaj na diagnozie, leczeniu i rehabilitacji, ale bardzo często na pracy behawioralnej i zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa po traumatycznych przeżyciach.

Aby współpraca pomiędzy Fundacjami a Kliniką spełniała oczekiwania wszystkich stron (Fundacji, Wolontariuszy, pacjentów oraz pracowników Kliniki), wprowadziliśmy procedury, które pozwolą na zapewnienie bezpieczeństwa współpracy, jasnych zasad obowiązujących Wolontariuszy oraz Klientów finansowanych przez Fundację.

  • Przedstawicieli Fundacji i Stowarzyszeń zapraszamy do zawierania umów współpracy z naszą Kliniką, w których precyzować będziemy satysfakcjonujące dla obu stron zasady komunikacji, procedury lecznicze, a także formy rozliczeń.

  • Wolontariusz lub inny przestawiciel Fundacji czy Stowarzyszenia zobowiązany jest do posiadania identyfikatora i stosownego pełnomocnictwa potwierdzającego zgodę tejże instytucji na ponoszenie kosztów wynikających z podjętych działań diagnostycznych, leczniczych czy rehabilitacyjnych.

  • Osoby nie posiadające stosownego pełnomocnictwa i nie mogące w momencie wizyty potwierdzić swoich relacji z Fundacją lub Stowarzyszeniem, będą zobowiązane do okazania dokumentu tożsamości i wypełnienia stosownego oświadczenia.

Zasady te wprowadzamy aby uniknąć sytuacji, w których osoby nieupoważnione powołują się na podmioty działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.