NAGŁE I KRYTYCZNE PRZYPADKI

 

W przypadku, gdy Państwa pupil wymaga nagłej pomocy lekarskiej lub jest w stanie zagrażającym życiu, prosimy o niezwłoczny kontakt z Kliniką i informację, że jesteście Państwo w drodze.

TEL: 71 339 82 48 lub 790 667 914

Pacjenci w sytuacjach zagrożenia życia przyjmowani są w pierwszej kolejności!

W takiej sytuacji oczekiwał będzie na przybycie pacjenta zespół ratunkowy, który podejmie natychmiastowe działania diagnostyczne i ratujące życie.

Przykładowe stany bezpośrednio zagrażające życiu:

 • ciężkie wypadki (potrącenia i upadki z wysokości),

 • udary cieplne,

 • urazy w okolicy brzucha i klatki piersiowej,

 • ostre ciała obce w przewodzie pokarmowym,

 • rozszerzenie i skręt żołądka,

 • cesarskie cięcia,

 • ropomacicze,

 • obrzęki płuc,

 • zawały rdzenia,

 • urazy czaszkowe.

 

Pomimo dokładania wszelkich starań, niektóre przypadki są wyjątkowo trudne i stawiają Państwa w obliczu niezwykle trudnych decyzji.

Nasi lekarze udzielą Państwu szczegółowych informacji:

 • Jakie można podjąć próby leczenia.

 • Jakie może być rokowanie.

 • Jakie mogą być konsekwencje leczenia w przypadku jego nieskuteczności.

 • Jakie są szanse na umożliwienie pacjentowi komfortowego życia w przypadku kontynuowania leczenia.

 • Jaki będzie przebieg choroby w przypadku rezygnacji z leczenia.

 • Jakie są przewidywane koszty leczenia.