NAGŁE I KRYTYCZNE PRZYPADKI

W przypadku, gdy Państwa pupil wymaga nagłej pomocy lekarskiej lub jest w stanie zagrażającym życiu, prosimy o niezwłoczny kontakt z Kliniką i informację, że jesteście Państwo w drodze.

TEL: 71 339 82 48 lub 790 667 914

Pacjenci w sytuacjach zagrożenia życia przyjmowani są w pierwszej kolejności!

W takiej sytuacji oczekiwał będzie na przybycie pacjenta zespół ratunkowy, który podejmie natychmiastowe działania diagnostyczne i ratujące życie.

Przykładowe stany bezpośrednio zagrażające życiu:

 • ciężkie wypadki (potrącenia i upadki z wysokości)
 • udary cieplne
 • urazy w okolicy brzucha i klatki piersiowej
 • ostre ciała obce w przewodzie pokarmowym
 • rozszerzenie i skręt żołądka
 • cesarskie cięcia
 • ropomacicze
 • obrzęki płuc
 • zawały rdzenia
 • urazy czaszkowe

 

Pomimo dokładania wszelkich starań, niektóre przypadki są wyjątkowo trudne i stawiają Państwa w obliczu niezwykle trudnych decyzji.

Nasi lekarze udzielą Państwu szczegółowych informacji:

 • Jakie można podjąć próby leczenia
 • Jakie może być rokowanie
 • Jakie mogą być konsekwencje leczenia w przypadku jego nieskuteczności
 • Jakie są szanse na umożliwienie pacjentowi komfortowego życia w przypadku kontynuowania leczenia
 • Jaki będzie przebieg choroby w przypadku rezygnacji z leczenia
 • Jakie są przewidywane koszty leczenia