PRACOWNIA HEMODIALIZY

 

Hemodializa jest zabiegiem, podczas którego krew oczyszczana jest z toksyn. Hemodializa jest zabiegiem wskazanym głównie u zwierząt z ostrą niewydolnością nerek lub w przypadkach zaostrzenia przewlekłej niewydolności nerek. Terapię tą można zastosować również u zwierząt zatrutych niektórymi lekami lub toksynami.

Podczas zabiegu hemodializy pacjent podłączony jest do nowoczesnego aparatu, a toksyny z jego krwi filtrowane są w dializatorze. Aparat do hemodializy nazywa się potocznie „sztuczną nerką”, gdyż czasowo zastępuje czynność nerek w organiźmie. Nasza pracownia hemodializy wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do dializy i monitorowania pacjenta podczas zabiegu. Skuteczność dializy na bieżąco kontrolowana jest w naszym specjalistycznym laboratorium.

Pomiędzy zabiegami pies wypoczywa w komfortowych warunkach szpitalnych, gdzie pozostaje pod opieką wyspecjalizowanego personelu medycznego.

Pacjenci kwalifikowani są do zabiegu hemodializy na podstawie badania klinicznego i badań dodatkowych przez naszego lekarza specjalistę.

 

Nowoczesne monitorowanie czynności nerek

Przewlekła choroba nerek u naszych pupili, zwłaszcza u starszych kotów jest chorobą podstępną i często diagnozowaną zbyt późno aby pomóc. Obecnie mamy możliwość monitorowania czynności nerek i wczesnego wykrywania zaburzenia ich funkcji. Określenie poziomu SDMA we krwi pozwala, w przypadku jego podwyższenia, na wprowadzenie dietoterapii i odpowiedniej profilaktyki. Badanie wymaga pobrania niewielkiej ilości krwi i można je wykonać podczas okresowych wizyt kontrolnych.

 

Kamica pęcherza moczowego

Kamica pęcherza moczowego jest przykrym dla zwierzęcia schorzeniem w trakcie którego obserwuje się krew w moczu, częstsze oddawanie moczu małymi porcjami i ból jamy brzusznej, zwłaszcza w tyłobrzuszu. Główną metodą leczenia jest zabieg chirurgiczny usunięcia kamieni z pęcherza moczowego. Jednakże kamienie często tworzą się na nowo. Istotne znaczenie ma profilaktyka zapobiegająca nawracaniu się choroby. Kompleksowe leczenie kamicy pęcherza moczowego polega przede wszystkim na określeniu składu kamieni, dzięki któremu można wdrożyć odpowiednią dietoterapię. W określaniu składu kamieni z pęcherza moczowego współpracujemy z amerykańskim laboratorium Uniwersytetu w Minnesocie, dzięki czemu odnosimy sukcesy w leczeniu i profilaktyce tego schorzenia.