PRAKTYKI STUDENCKIE

W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19, DO ODWOŁANIA NIEPRZYJMUJEMY NA PRAKTYKI STUDENCKIE ORAZ STAŻE.

Klinika Weterynaryjna dr n. wet. Dariusz Niedzielski

zaprasza do odbycia wakacyjnych PRAKTYK STUDENCKICH.

Oferta skierowana jest dla studentów IV i V roku na kierunku Medycyna Weterynaryjna.

Wszystkich zainteresowanych odbyciem praktyk prosimy o przesyłanie ofert zawierających:

  • skierowanie na praktyki wydane przez uczelnię,

  • podanie o przyjęcie na praktyki motywujące wybór naszej Kliniki, opisujące Państwa zainteresowania oraz oczekiwania.

Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w recepcji Kliniki lub przesyłać drogą elektorniczną do Kierownika Zespołu Lekarzy Weterynarii pani Agnieszki Remian na adres e-mail: a.remian@klinikapsaikota.pl

W ofercie prosimy zamieścić klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883)”.

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.