RECEPCJA

Katarzyna Bober -  technik weterynarii

mgr inż. Paula Perkowska - zootechnik, zoofizjoterapeuta

mgr inż. Justyna Cierzniak - zootechnik