RODO

 

Wrocław 24.05.2018

 

Informacja o dostosowaniu polityki bezpieczeństwa do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw nowym przepisom bezpieczeństwa danych osobowych informujemy, że nasza Kliniki wdrożyła nowe procedury bezpieczeństwa, zbierania i przetwarzania danych osobowych. 

Otrzymanie niniejszej wiadomości oznacza, że posiadamy Państwa dane osobowe w naszej bazie, które uzyskaliśmy od Państwa podczas wizyty w naszej Klinice.

Jednocześnie zapewniamy, że nie nadużyjemy Państwa zaufania, a dane osobowe wykorzystywane będą tylko w celu jak najlepszego wypełniania świadczonych usług weterynaryjnych i umownych w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia RODO: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest VETCARE GROUP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 105/22, tel. 71 339 82 48, e-mail: recepcja@klinikapsaikota.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu należytego wykonania usługi weterynaryjnej i wystawienia rachunku lub faktury. 

Przetwarzamy następujące kategorie danych:

  • dane kontaktowe (imię i nazwisko oraz adres),
  • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury (dane teleadresowe firmy, NIP, w przypadku osób  fizycznych PESEL)
  • dane identyfikacyjne do poinformowania Państwa drogą elektroniczną lub telefoniczną o przebiegu leczenia, wynikach badań lub pozostałych informacji wynikających z zawartej umowy.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy jaką jest m.in. świadczenie usług weterynaryjnych.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także na Państwa żądanie możemy je przenieść do innego administratora danych.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawnych narzuconych na podmioty lecznictwa weterynaryjnego.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w VETCARE GROUP Sp. z o.o. Sp.k. pod numerem +48 790 667 914.

 

Z wyrazami szacunku

 

Zespół Kliniki