STAŻE I PRAKTYKI

Klinika Weterynaryjna dr n. wet. Dariusz Niedzielski oferuje 2 miejsca do odbycia

STAŻU KLINICZNEGO

dla

LEKARZY WETERYNARII

 

Od idealnych kandydatów oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia kierunkowego z uzyskanym tytułem,
 • chęci do dalszego rozwoju,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • miłej aparycji i umiejętności nawiązywania relacji,
 • jasno określonych celów zawodowych.

DO ZADAŃ LEKARZA STAŻYSTY NALEŻEĆ BĘDĄ M.IN.:

 • Asystowanie dyżurnemu  lekarzowi wet. podczas pracy z pacjentem ambulatoryjnym ( pomiar temp. wykonywanie iniekcji s.c. im. i.v, zakładanie wenflonów, zmiana i wykonanie opatrunków, cewnikowanie psów i kotów)
 •  Zapoznanie się i umiejętności sprzedaży środków do odrobaczania, odpchlania, prep. min.-wit., suplementów diet i diet wet.
 • Zapoznanie się i umiejętność obsługi KLINIKA XP
 • Praca z pacjentem szpitalnym –wykonywanie czynności zleconych przez lekarza dyżurnego
 • Zapoznanie się i umiejętność obsługi aparatu RTG oraz aparatu do morfologii.
 • Asystowanie i pomoc przy zabiegach operacyjnych oraz przy porządkowaniu sali operacyjnej.
 • Udzielanie prostych porad telefonicznych - w razie wątpliwości przekazanie telefonu lekarzowi dyżurnemu.
 • Pomoc w przeprowadzaniu wizyt - nadzór nad zabezpieczeniem prób do badań.
 • W trakcie trwania stażu, możliwość wykonywania poszczególnych czynności rozszerza się wraz z czasem odbywanej praktyki.
 •  Samodzielne przyjmowanie pacjentów możliwe jest tylko za wyraźnym przyzwoleniem lekarza dyżurnego( i na jego odpowiedzialność).
 • Proste prace naukowe do gazet itp. oraz publikacje minimum 2 x w roku.
 • Przestrzeganie Organizacyjnych Standardów Pracy w Klinice oraz wykonywanie zadań wyznaczonych przez przełożonych.
 • W  zależności od nabytych umiejętności istnieje możliwość samodzielnej pracy z pacjentem ambulatoryjnym

Oferujemy:

 • Jasną ścieżkę rozwoju kariery zawodowej
 • Staż w doświadczonym zespole;
 • Szkolenia wdrażające i zawodowe;
 • Szansę na zatrudnienie;
 • Szanse uczestnictwa w realizacji ciekawych projektów oraz przyjazną atmosferę pracy.

PREFEROWANE OSOBY BEZROBOTNE ZGŁOSZONE W PUP WROCŁAW

Pisemne oferty zawierające:

 • CV wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

prosimy przesyłać na adres:

j.szymczak@klinikapsaikota.pl

W ofercie prosimy zamieścić klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883)”.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.