STAŻE I PRAKTYKI

 

W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19, DO ODWOŁANIA NIEPRZYJMUJEMY NA PRAKTYKI STUDENCKIE ORAZ STAŻE.

Klinika Weterynaryjna dr n. wet. Dariusz Niedzielski oferuje dwa miejsca do odbycia

 

STAŻU KLINICZNEGO

dla

LEKARZY WETERYNARII

 

Od idealnych kandydatów oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia kierunkowego z uzyskanym tytułem,

 • chęci do dalszego rozwoju,

 • umiejętności pracy w zespole,

 • miłej aparycji i umiejętności nawiązywania relacji,

 • jasno określonych celów zawodowych.

 

DO ZADAŃ LEKARZA STAŻYSTY NALEŻEĆ BĘDĄ M.IN.:

 • Asystowanie dyżurnemu lekarzowi weterynarii podczas pracy z pacjentem ambulatoryjnym (pomiar temp. wykonywanie iniekcji s.c. im. i.v, zakładanie wenflonów, zmiana i wykonanie opatrunków, cewnikowanie psów i kotów)

 •  Zapoznanie się i umiejętności sprzedaży środków do odrobaczania, odpchlania, prep. min.-wit., suplementów diet i diet wet.

 • Zapoznanie się i umiejętność obsługi KLINIKA XP

 • Praca z pacjentem szpitalnym – wykonywanie czynności zleconych przez lekarza dyżurnego

 • Zapoznanie się i umiejętność obsługi aparatu RTG oraz aparatu do morfologii.

 • Asystowanie i pomoc przy zabiegach operacyjnych oraz przy porządkowaniu sali operacyjnej.

 • Udzielanie prostych porad telefonicznych - w razie wątpliwości przekazanie telefonu lekarzowi dyżurnemu.

 • Pomoc w przeprowadzaniu wizyt - nadzór nad zabezpieczeniem prób do badań.

 • W trakcie trwania stażu, możliwość wykonywania poszczególnych czynności rozszerza się wraz z czasem odbywanej praktyki.

 •  Samodzielne przyjmowanie pacjentów możliwe jest tylko za wyraźnym przyzwoleniem lekarza dyżurnego( i na jego odpowiedzialność).

 • Proste prace naukowe do gazet itp. oraz publikacje minimum 2 x w roku.

 • Przestrzeganie Organizacyjnych Standardów Pracy w Klinice oraz wykonywanie zadań wyznaczonych przez przełożonych.

 • W  zależności od nabytych umiejętności istnieje możliwość samodzielnej pracy z pacjentem ambulatoryjnym

Oferujemy:

 • Jasną ścieżkę rozwoju kariery zawodowej

 • Staż w doświadczonym zespole;

 • Szkolenia wdrażające i zawodowe;

 • Szansę na zatrudnienie;

 • Szanse uczestnictwa w realizacji ciekawych projektów oraz przyjazną atmosferę pracy.

PREFEROWANE OSOBY BEZROBOTNE ZGŁOSZONE W PUP WROCŁAW

Pisemne oferty zawierające:

 • CV wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny,

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

prosimy przesyłać na adres:

j.szymczak@klinikapsaikota.pl

W ofercie prosimy zamieścić klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883)”.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.