ZWICHNIĘCIE RZEPKI

 

Zwichnięcie rzepki

Schorzenie najczęściej występuje u raz miniaturowych, ale również sporadycznie u dużych.

 

Leczenie farmakologiczne

 

Leczenie chirurgiczne

 

Transpozycja guzowatości kości piszczelowej

 

Osteotomia poprzeczna uda szpotawego

 

Plastyka rowka nasady dalszej kości udowej

 

Plastyka tkanek miękkich