ZWICHNIĘCIE RZEPKI

Zwichnięcie rzepki

Schorzenie najczęściej występuje u raz miniaturowych, ale również sporadycznie u dużych.

Leczenie farmakologiczne

Leczenie chirurgiczne

Transpozycja guzowatości kości piszczelowej

osteotomia poprzeczna uda szpotawego

Plastyka rowka nasady dalszej kości udowej

Plastyka tkanek miękkich