CHIRURGIA MIĘKKA

CHIRURGIA MIĘKKA
 
Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu teoretycznemu jak i przede wszystkim praktycznemu, popartego wieloma szkoleniami naszego zespołu z zakresu ważnej dziedziny medycyny weterynaryjnej, jaką jest chirurgia miękka i urazowa, zapewniamy wykonanie zabiegów oraz operacji na najwyższym poziomie. Wysoce wykwalifikowany zespół, sala operacyjna wyposażona w nowoczesną aparaturę do znieczulenia wziewnego, monitoring, pompa infuzyjna oraz pełna kontrola układu oddechowego i sercowo-naczyniowego w trakcie trwania zabiegu zapewniają Państwa pupilom bezpieczeństwo podczas trwania wszelkich zabiegów chirurgicznych. Po zakończonym zabiegu zwierzęta zostają przeniesione do Szpitala w celu zapewnienia odpowiedniej opieki pooperacyjnej. Właściciele odbierają swojego pupila w pełni świadomego i przytomnego.

 

W naszej Klinice wykonujemy m.in.:

• usuwanie przerośniętego podniebienia miękkiego, leczenie operacyjne porażenia krtani, usuwanie torbieli ślinianek, usuwanie guzów,
• leczenie zapadniętej tchawicy w odcinku szyjnym, usuwanie zmian nowotworowych z przewodów nosowych
• chirurgia szczękowa
• usuwanie guzów w klatce piersiowej
• sterylizacja, kastracja, owariohisterektomia w przypadku ropomacicza, chirurgiczne leczenie nietrzymania moczu u suk, usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego, usuwanie guzów nowotworowych
• usunięcie nerki w przypadku wodonercza bądź nowotworu, operacyjne leczenie ektopowych moczowodów, usuwanie kamieni z pęcherza i cewki moczowej, operacyjne leczenie przerostu prostaty oraz wnętrostwa
• usuwanie zmian guzowatych ,operacyjne leczenie przepukliny pępkowej, pachwinowej czy około odbytowej