CHIRURGIA MIĘKKA

 

 

Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu teoretycznemu jak i przede wszystkim praktycznemu, popartemu wieloma szkoleniami naszego zespołu z zakresu ważnej dziedziny medycyny weterynaryjnej, jaką jest chirurgia miękka i urazowa, zapewniamy wykonanie zabiegów oraz operacji na najwyższym poziomie. Wysoce wykwalifikowany zespół, sala operacyjna wyposażona w nowoczesną aparaturę do znieczulenia wziewnego z monitoringiem, pompą infuzyjną oraz pełną kontrolą układu oddechowego i sercowo-naczyniowego w trakcie trwania zabiegu zapewniają Państwa pupilom bezpieczeństwo podczas wszelkich zabiegów chirurgicznych. Po zakończonym zabiegu zwierzęta zostają przeniesione do Szpitala w celu zapewnienia odpowiedniej opieki pooperacyjnej. Właściciele odbierają swojego pupila w pełni świadomego i przytomnego.

 

W naszej Klinice wykonujemy m.in.:

  • usuwanie przerośniętego podniebienia miękkiego, leczenie operacyjne porażenia krtani, usuwanie torbieli ślinianek, usuwanie guzów,
  • leczenie zapadniętej tchawicy w odcinku szyjnym, usuwanie zmian nowotworowych z przewodów nosowych,
  • operacje z zakresu chirurgii szczękowej,
  • usuwanie guzów w klatce piersiowej,
  • sterylizacja, kastracja, owariohisterektomia w przypadku ropomacicza, chirurgiczne leczenie nietrzymania moczu u suk, usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego, usuwanie guzów nowotworowych,
  • usunięcie nerki w przypadku wodonercza bądź nowotworu, operacyjne leczenie ektopowych moczowodów, usuwanie kamieni z pęcherza i cewki moczowej, operacyjne leczenie przerostu prostaty oraz wnętrostwa,
  • usuwanie zmian guzowatych, operacyjne leczenie przepukliny pępkowej, pachwinowej czy około odbytowej.