MEDYCYNA REGENERACYJNA

 

1. PREPARATY PŁYTKOWE:

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE (ang. Platelet-rich plasma, w skrócie PRP) jest to preparat krwiopochodny zawierający zwiększoną ilość płytek krwi, który uzyskuje się z krwi obwodowej pobranej od pacjenta. Osocze bogatopłytkowe zawiera liczne czynniki wzrostu (m.in. PDGF, IGF, TGF-β), dzięki czemu stymuluje procesy regeneracyjne, dlatego też często stanowi uzupełnienie do zabiegów chirurgicznych. Ponadto, zwielokrotniona ilość płytek krwi działa aktywującą i stymulująco na transformację komórek macierzystych w procesie regeneracyjnym, dzięki czemu może stanowić dopełnienie terapii komórkami macierzystymi.

 

WŁÓKNIK BOGATOPŁYTKOWY ( ang. Platelet Rich Fibrin, w skrócie PRF) jest to autogenna membrana fibrynowa uzyskiwana z krwi pacjenta mająca za zadanie stymulowanie gojenie ran, odbudowę tkanek miękkich,  czy też wzrost kości . Zwarta struktura włóknika, zawierająca leukocyty płytki krwi jest wspaniałym nośnikiem dla komórek, cytokin i czynników wzrostu( m.in. VEGF. TGFβ-1, TSP-1). Przedłużone uwalnianie tych czynników, a także trójwymiarowa struktura PRF sprawiły, że preparat ten jest z powodzeniem stosowany podczas zabiegów operacyjnych jako  matryca do gojenia i odbudowy tkanek, czy  też jako uzupełnienie braków kości, a  także  podczas implantacji materiałów „obcych” podczas zabiegów chirurgicznych.

 

 

2. TERAPIA Orthokine Vet IRAP jest to metoda leczenia zwyrodnień, zapaleń stawów oraz kręgosłupa. Terapia IRAP coraz częściej wypiera długotrwałe leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzalanymi, gdyż opiera się na wykorzystywaniu naturalnych zdolności regeneracyjnych organizmu, a także nie powoduje efektów ubocznych jak w przypadku NLPZ czy kortykosteroidów. Terapia polega na wytworzeniu z krwi pacjenta cytokin przeciwzapalnych i czynników wzrostu, a następnie podanie ich w zmienione miejsce. Leczenie polega na zastosowaniu 3 do 5 iniekcji  z surowicy autologicznej w zmienione miejsce, w odstępach tygodniowych.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.irap.pl
film

 

3. ARTHREX ABPS IRAP II polega na pozyskaniu z surowicy pacjenta autologicznych białek mających za zadanie hamowanie i przeciwdziałanie procesom zapalnym. Polega na jednorazowym pobraniu krwi od pacjenta, a następnie kilkukrotnych iniekcjach w zmienione miejsce. Często stosowana jako alternatywa dla komórek macierzystych, w przypadku pacjentów „wiekowych”.

 

Więcej informacji na stronie: 

http://static.ecome.fi/upload/273/ABPS-Instructions-for-Use.pdf

http://www.northfaceequine.com/uploads/3/1/6/8/3168210/http___www.arthrexvetsystems.com_en_mediacenter_instructionsforuse_loader.cfm_url_commonspot_security_getfile.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=EN3FqFThVek​

 

4. KOMÓRKI MACIERZYSTE inaczej komórki pnia (ang. stem cells) to niewyspecjalizowane, pierwotne komórki ciała, które mają zdolność do przekształcania się w dowolne komórki tkanek. Stosowane z powodzeniem podczas leczenia zwyrodnień stawów, złamań, uszkodzeń ścięgien i więzadeł. W naszej Klinice komórki macierzyste izolowane są głównie z tkanki tłuszczowej (ok. 1 cm³) pobranej od pacjenta, która następnie zostaje przekazana do laboratorium Vet Stem Cell, celem ich izolacji i namnożenia. Proces przygotowania komórek macierzystych trwa do 7 dni, po czym zawiesina komórek macierzystych podawana jest pacjentowi. Rutynowo, namnożone komórki macierzyste danego pacjenta są przechowywane w Banku Komórek Macierzystych, dzięki czemu istnieje możliwość ponownego podania komórek, bez powtórnego pobrania tkanki tłuszczowej.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.vetstemcell.pl

NOLTREX - biopolimer zawierający jony srebra o konsystencji żelu stosowany do iniekcji dostawowych w chorobie zwyrodnieniowej. Jest to syntetyczna wiskoproteza o kompatybilności tkankowej i właściwościach podobnych do mazi stawowej, która dzięki wysokiej gęstości wspomaga amortyzację stawu, a także zapobiega tarciom. Dodatkowo zawarte w hydrożelu jony srebra mają działanie bakteriostatyczne, dzięki czemu stwarzane są idealne warunki do chondrogenezy. Preparat podaje się jednorazowo,jednakże ilość podań może być modyfikowana w zależności od stanu klinicznego pacjenta i zaawansowania choroby zwyrodnieniowej.
Efekt przeciwbólowy zwykle utrzymuje się od 6-12 miesięcy, jednak jest to wysoce  uzależnione od stopnia zaawansowania choroby zwyrodnieniowej.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://forclever.pl/

 

Należy pamiętać, że tylko lekarz weterynarii może dobrać optymalną metodę leczenia dla pacjenta, uwzględniając jego wiek i obraz kliniczny, tak aby nie zagrażać jego życiu i zdrowiu.