MEDYCYNA REGENERACYJNA

PREPARATY PŁYTKOWE:

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE (ang. Platelet-rich plasma, w skrócie PRP)
    To preparat krwiopochodny zawierający zwiększoną ilość płytek krwi, który uzyskuje się z krwi obwodowej pobranej od pacjenta. Osocze bogatopłytkowe zawiera liczne czynniki wzrostu (m.in. PDGF, IGF, TGF-β), dzięki czemu stymuluje procesy regeneracyjne, dlatego też często stanowi uzupełnienie do zabiegów chirurgicznych. Ponadto, zwielokrotniona ilość płytek krwi działa aktywującą i stymulująco na transformację komórek macierzystych w procesie regeneracyjnym, dzięki czemu może stanowić dopełnienie terapii komórkami macierzystymi.
    Przygotowanie preparatu polega na każdorazowym pobraniu krwi od pacjenta celem izolacji płytek krwi, a następnie zdeponowaniu koncentratu plytkowego zawieszonego w osoczu  dostawowo, ewentualnie okolostawowo.
 
WŁÓKNIK BOGATOPŁYTKOWY ( ang. Platelet Rich Fibrin, w skrócie PRF)
     Jest to autogenna membrana fibrynowa uzyskiwana z krwi pacjenta mająca za zadanie stymulowanie gojenie ran, odbudowę tkanek miękkich,  czy też wzrost kości . Zwarta struktura włóknika, zawierająca leukocyty płytki krwi jest wspaniałym nośnikiem dla komórek, cytokin i czynników wzrostu( m.in. VEGF. TGFβ-1, TSP-1). Przedłużone uwalnianie tych czynników, a także trójwymiarowa struktura PRF sprawiły, że preparat ten jest z powodzeniem stosowany podczas zabiegów operacyjnych.
    Zwykle włoknik bogatopłytkowy przygotowuje  się tuż  przed zabiegiem operacyjnym, a następnie stosuję się go  jako  matryca do gojenia i odbudowy tkanek, czy  też jako uzupełnienie braków kości, a  także  podczas implantacji materiałów „obcych” .

 

TERAPIE REGENERACYJNE

ARTHREX ABPS / IRAP II
    Terapia stosowana w leczeniu zachowawczym chorób układu kostno- stawowego.  Polega na  jednorazowym pozysskaniu z krwi pacjenta  autologicznej zawiesiny zawierającej przeciwzapalne cytokiny oraz czynniki wzrostu w wysokich stężeniach.
Zastosowanie autologicznych białek ma za zadanie hamowanie i przeciwdziałanie procesom zapalnym, co znacznie łagodzi dolegliwości bólowe.
    Terapia ta, podobnie jak terapia Orthokine vet Irap polega na jednorazowym pobraniu krwi od pacjenta, a następnie kilkukrotnych iniekcjach w zmienione miejsce. Często stosowana jako alternatywa dla komórek macierzystych , szczególnie w przypadku pacjentów geriatrycznych, czy też  leczenia farmakologicznego.
 
Więcej informacji na stronie:

http://static.ecome.fi/upload/273/ABPS-Instructions-for-Use.pdf

http://www.northfaceequine.com/uploads/3/1/6/8/3168210/http___www.arthrexvetsystems.com_en_mediacenter_instructionsforuse_loader.cfm_url_commonspot_security_getfile.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=EN3FqFThVek​

TERAPIA ORTHOKINE VET IRAP
    Metoda leczenia  zapaleń  oraz zwyrodnień stawów i  kręgosłupa  wykorzystywana w weterynarii, a także medycynie ludzkiej. Jest to terapia szeroko stosowana  w  dysplazji stawów, tendinopatii czy też jako czynnik wspomagający w leczeniu pooperacyjnym w przypadku zabiegów ortopedycznych. Co więcej, terapia IRAP coraz częściej wypiera długotrwałe leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzalanymi, gdyż opiera się na wykorzystywaniu naturalnych zdolności regeneracyjnych organizmu, a także nie powoduje efektów ubocznych jak w przypadku NLPZ czy kortykosteroidów.
    W patogenezie choroby zwyrodnieniowej stawów kluczową rolę odgrywają cytokiny prozapalne, a najważniejszą rolę w tym procesie przypisuje się interleukinie 1 (IL-1), stąd też terapia  polega na  jednokrotnym pozyskaniu od pacjenta  surowicy autologicznej , która zawiera wyższe stężenia białek szlaku sygnałowego, a zwłaszcza antagonisty receptora IL-1 (IL-1Ra) oraz bogata  jest w różne czynniki wzrostu (m.in. TGF-B, IGF).  Leczenie obejmuje zastosowanie 3-5 iniekcji w zmienione stawy  w wyniku procesów zwyrodnieniowo- zapalnych.  Przydatność preparatu do użytku to 12 miesięcy od czasu poboru krwi.

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.irap.pl
film

 

KOMÓRKI MACIERZYSTE

Komórki macierzyste to inaczej komórki pnia (ang. stem cells) to niewyspecjalizowane, pierwotne komórki ciała, które mają zdolność do przekształcania się w dowolne komórki tkanek. Stosowane z powodzeniem podczas leczenia zwyrodnień stawów, złamań, uszkodzeń ścięgien i więzadeł. W naszej Klinice komórki macierzyste izolowane są głównie z tkanki tłuszczowej (ok. 1 cm³) pobranej od pacjenta, która następnie zostaje przekazana do laboratorium Vet Stem Cell, celem ich izolacji i namnożenia. Proces przygotowania komórek macierzystych trwa do 7 dni, po czym zawiesina komórek macierzystych podawana jest pacjentowi. Rutynowo, namnożone komórki macierzyste danego pacjenta są przechowywane w Banku Komórek Macierzystych, dzięki czemu istnieje możliwość ponownego podania komórek, bez powtórnego pobrania tkanki tłuszczowej.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.vetstemcell.pl

 

NOLTREX
To biopolimer zawierający jony srebra o konsystencji żelu stosowany do iniekcji dostawowych w chorobie zwyrodnieniowej. Jest to syntetyczna wiskoproteza o kompatybilności tkankowej i właściwościach podobnych do mazi stawowej, która dzięki wysokiej gęstości wspomaga amortyzację stawu, a także zapobiega tarciom. Dodatkowo zawarte w hydrożelu jony srebra mają działanie bakteriostatyczne, dzięki czemu stwarzane są idealne warunki do chondrogenezy.
    Preparat podaje się jednorazowo,jednakże ilość podań może być modyfikowana w zależności od stanu klinicznego pacjenta i zaawansowania choroby zwyrodnieniowej. Efekt przeciwbólowy zwykle utrzymuje się od 6-12 miesięcy, jednak jest to wysoce  uzależnione od stopnia zaawansowania choroby zwyrodnieniowej.
    Noltrex jest preparatem szeroko stosowanym w krajach Unii Europejskiej, Rosji, Turcji oraz Ameryce Południowej.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: http://forclever.pl/

 

Należy pamiętać, że tylko lekarz weterynarii może dobrać optymalną metodę leczenia dla pacjenta, uwzględniając jego wiek i obraz kliniczny, tak aby nie zagrażać jego życiu i zdrowiu.